FAQ

FAQ Opel Connect.

ALGEMEEN

Wat is Opel/Vauxhall Connect?

Opel/Vauxhall Connect is een nieuwe manier om onderweg geconnecteerd te blijven. Slimme technologiesystemen staan altijd klaar om u te helpen en bijbehorende diensten bieden beveiliging en innovatie. Opel/Vauxhall Connect komt eraan in 2019 om elke rit veilig, spannend en efficiënt te maken.

Welke diensten zijn beschikbaar met Opel/Vauxhall Connect?

Emergency Call en Breakdown Call zijn de eerste functies van de nieuwe Opel/Vauxhall Connect en zullen naar verwachting vanaf mei 2019 beschikbaar zijn op de Grandland X, Crossland X, Combo, Vivaro en Zafira Life.

Voertuigen met de Emergency Call- en Breakdown Call-functies zijn voorzien van een rode SOS- en een zwarte serviceknop.

Een noodoproep of Emergency Call wordt automatisch tot stand gebracht wanneer bij een ongeval de airbags en gordelspanners worden geactiveerd. Een Emergency Call kan ook manueel worden geïnitieerd door op de rode SOS-knop te drukken. Een Breakdown Call kan enkel manueel worden geïnitieerd door op de zwarte serviceknop te drukken.

De e-call omvat met name de volgende functies:

Automatic Crash Notification (“ACN") levert bijstand wanneer een ongeval plaatsvindt en een airbag wordt geactiveerd. In dit geval wordt automatisch een ACN-signaal met informatie over de klant en de locatie verstuurd naar een alarmcentrale (Public Safety Answering Point: PSAP).

Emergency Assistance (“EA”) stelt de inzittenden van het voertuig in staat noodhulp in te roepen door op de rode SOS-knop in het voertuig te drukken. Daarmee wordt informatie over het voertuig en de locatie verstuurd naar het PSAP, dat het uitzenden van de geschikte noodhulp helpt te coördineren.

De informatie bevat altijd een positieverzoek (PRQ) en de gegevensreeks voor de noodoproep die automatisch aan het PSAP moet worden verstrekt: die stellen het PSAP in staat de exacte locatie van het voertuig te identificeren en Automatic Crash Notification en Emergency Assistance te ondersteunen.

De Breakdown Call omvat met name de volgende functies:
Toegang tot Roadside Assistance (“RSA”) stelt de inzittenden van het voertuig in staat pechverhelping (Roadside Assistance) in te roepen door op de zwarte serviceknop in het voertuig te drukken. Daarmee wordt een telefoonoproep tot stand gebracht en wordt de gegevensreeks voor de pechoproep automatisch naar het AC verzonden. Het AC zal vervolgens het uitzenden van de geschikte pechverhelping naar de klant helpen coördineren.

Deze gegevens omvatten ook een positieverzoek (PRQ) en de gegevensreeks voor de pechoproep (b-call) die automatisch aan de dienstverlener moet worden verstrekt: die stellen de dienstverlener in staat de exacte locatie van het voertuig te identificeren en de volgende functie te ondersteunen: toegang tot Roadside Assistance .

Meer diensten, zoals Connected Navigation of Vehicle Status & Information zullen naar verwachting beschikbaar zijn vanaf oktober 2019. Zodra meer diensten worden gelanceerd, zal Opel/Vauxhall u daarvan op de hoogte brengen op [link invoegen].

EMERGENCY CALL EN BREAKDOWN CALL.

In wat voor noodgevallen kan ik op de SOS-knop drukken?

De Emergency Call-functie kan u helpen in elke denkbare levensbedreigende situatie of noodsituatie in het voertuig. Of u nu bij een ongeval of een medische noodsituatie betrokken raakt, dan wel getuige bent van een ongeval onderweg en de nooddiensten wilt informeren, u hoeft maar op de rode SOS-knop te drukken wanneer u anders 112 zou bellen, en u wordt verbonden met de lokale 112-alarmcentrale (Public Safety Answering Point: PSAP).


Wat gebeurt er als ik per vergissing op de rode SOS-knop druk?

Dat kan nu eenmaal gebeuren en is geen enkel probleem. Als u per ongeluk op de knop heeft gedrukt, kunt u er onmiddellijk opnieuw op drukken om op te hangen. Anders wordt u verbonden met de medewerker van de alarmcentrale (Public Safety Answering Point: PSAP) en kunt u het gewoon aan hem of haar uitleggen.


Is de functie Emergency Call beschikbaar in alle landen van de EU?

Ja, de functie Emergency Call is beschikbaar in alle landen van de EU, inclusief het VK, en in Zwitserland, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland.


In welke taal zal de medewerker van het PSAP me aanspreken wanneer een noodoproep tot stand wordt gebracht?

De noodoproep wordt omgeleid naar de dichtstbijzijnde alarmcentrale/het dichtstbijzijnde Public Safety Answering Point. De PSAP-medewerker zal u in de plaatselijke taal aanspreken.


Wat gebeurt er als ik niet met de PSAP-medewerker kan spreken of als die me niet begrijpt?

Zelfs als geen van de inzittenden kan spreken of begrepen kan worden, bv. door letsel, wordt in elk geval de minimumreeks van gegevens (‘Minimum Set of Data’) verzonden en worden de hulpverleningsdiensten naar de positie van het voertuig gestuurd. Indien de medewerker uw taal niet spreekt, kunt u Engels proberen te spreken.


Kan ik de rode SOS-knop ook voor andere doeleinden gebruiken, bv. wanneer ik advies of informatie nodig heb?

Neen, deze knop dient enkel voor noodsituaties zoals ongevallen, medische noodgevallen of levensbedreigende situaties. Het gebruik van de rode SOS-knop voor andere doeleinden wordt beschouwd als misbruik en kan worden bestraft.

BREAKDOWN CALL EN ROADSIDE  ASSISTANCE

Wat gebeurt er als ik op de zwarte serviceknop (naast de rode SOS-knop) druk?

Als u uw auto heeft aangekocht in een land waar Opel/Vauxhall Breakdown Call aanbiedt, verbindt deze knop u door met een hulpcentrum dat u toegang biedt tot pechverhelping (Roadside Assistance).
Tegelijk wordt een sms met een gegevensreeks naar het hulpcentrum verstuurd die waardevolle informatie bevat waarmee het pechverhelpingsteam u efficiënt kan helpen.
In alle andere landen heeft deze knop geen functie totdat pechoproepen met toegang tot Roadside Assistance worden geactiveerd.


Hoe werkt Roadside Assistance?

Wanneer u op de zwarte serviceknop drukt, wordt u verbonden met het hulpcentrum van het land waar uw voertuig voor het eerst werd ingeschreven (thuisland). Als de hulp niet in uw thuisland moet worden verleend, zal de pechverhelpingsdienst in uw thuisland hulp organiseren met de pechverhelpingsdienst die zich het dichtst bij uw locatie bevindt.


In wat voor situaties kan ik op de zwarte serviceknop drukken?

U kunt Breakdown Call gebruiken bij een defect aan het voertuig. ‘Pech’ omvat ook schade als gevolg van een ongeval, een lege accu en kapotte sleutels.

‘Pech’ verwijst niet naar voorvallen zoals een algemene terugroepactie, periodieke of andere servicecontroles, inspecties of de installatie van accessoires. Ook diefstal, brand, glasbreuk, verlies van sleutels, buitensluiten, verkeerde brandstof, brandstoftekort, tekort aan AdBlue en defecten van een aanhangwagen worden niet beschouwd als pech.

Kan ik de zwarte serviceknop ook voor andere doeleinden gebruiken, bv. wanneer ik advies of informatie nodig heb?

Neen, u kunt de zwarte serviceknop enkel gebruiken bij pech. 

TECHNISCHE PROBLEMEN EN WERKING

Op welke manier wordt de noodoproep automatisch tot stand gebracht?

De noodoproep (Emergency Call) wordt automatisch tot stand gebracht wanneer het voertuig in een ongeval betrokken raakt. Bij de activering van de airbags of gordelspanners wordt rechtstreeks en onmiddellijk (24/7) het nummer 112 gebeld en wordt zo verbinding gemaakt met de betrokken alarmcentrale (Public Safety Answering Point: PSAP).


Kan ik manueel een noodoproep doen?

Een noodoproep (Emergency Call) kan ook manueel worden geïnitieerd door de rode SOS-knop lang ingedrukt te houden. U kunt hiervan gebruikmaken indien u een ongeval krijgt en hulp nodig heeft, of indien u een ongeval ziet waarbij ondersteuning nodig is.


Wat gebeurt er als ik een ongeval of pech krijg op een plaats waar er geen of weinig ontvangst is voor mobiele telefoons?

Indien de noodoproep niet tot stand kan worden gebracht, is het systeem voorzien van een functie die het automatisch opnieuw laat proberen. Op plaatsen zonder bereik, is het echter mogelijk dat de functies Emergency Call of Breakdown Call niet beschikbaar zijn.


Zal de functie Emergency Call of Breakdown Call altijd werken?

De functies Emergency Call en Breakdown Call steunen op draadloze communicatienetwerken en systemen voor plaatsbepaling per satelliet. In sommige gevallen kan het in afgelegen gebieden gebeuren dat de functie Emergency Call of Breakdown Call geen ontvangst heeft en daardoor niet werkt.


Werkt de functie Emergency Call in een geparkeerde auto waarvan het contact niet is ingeschakeld?

U kunt een noodoproep activeren door op de rode SOS-knop in de auto te drukken en een pechoproep door op de zwarte serviceknop te drukken. Dit is ook mogelijk wanneer het contact niet aan is.
De automatische noodoproep wordt geïnitieerd wanneer de airbags en gordelspanners worden geactiveerd. Deze automatische oproep werkt alleen met het contact aan.


Moet ik voor de functie Emergency Call of Breakdown Call een mobiel apparaat koppelen of een extra simkaart kopen?

Neen, de auto beschikt al over een simkaart voor de functies Emergency Call en Breakdown Call. U hoeft niet nog een mobiele telefoon te koppelen.

GEGEVENSBESCHERMING

Welke (persoons)gegevens worden gedeeld wanneer de Emergency Call wordt geactiveerd en met welke doeleinden?

 

Bij de activering brengt het Emergency Call-systeem van het voertuig rechtstreeks en onmiddellijk (24/7) een spraakverbinding tot stand met het nummer 112 en zo met de betrokken alarmcentrale (Public Safety Answering Point: PSAP).  

 

Zelfs als geen van de passagiers kan spreken, bv. als gevolg van letsel, wordt een minimumreeks van gegevens (‘Minimum Set of Data’) verstuurd, die de precieze locatie van het ongeval, de activeringsmodus (automatisch of manueel), het voertuigidentificatienummer, het voertuigtype, het type opslag van de voertuigaandrijving, een tijdstempel en de rijrichting bevat. Zo ontvangen de hulpverleners zo snel mogelijk de informatie die voor hen waardevol is. Persoonsgegevens, zoals de naam of het adres van de eigenaar van de auto, worden niet opgenomen.

 

Welke (persoons)gegevens worden gedeeld wanneer de Breakdown Call wordt geactiveerd en met welke doeleinden?

 

Wanneer de zwarte serviceknop wordt ingedrukt, wordt een telefoonoproep naar het hulpcentrum geïnitieerd en wordt tegelijk een sms met een gegevensreeks naar het hulpcentrum verstuurd die waardevolle informatie bevat waarmee het pechverhelpingsteam u efficiënt kan helpen. Deze sms bevat bijvoorbeeld de positie van het voertuig en informatie over het voertuig.

 

Kan ik voorkomen dat gegevens worden verzonden?

 

Wanneer een oproep automatisch of manueel wordt geïnitieerd, worden de gegevens automatisch verstrekt aan respectievelijk de alarmcentrale of het hulpcentrum.

 

U kunt de privacy-instellingen van de b-Call-dienst in uw voertuig configureren. Dit zal een invloed hebben op de gegevensreeks die wordt verzonden indien een b-Call wordt geïnitieerd. Hiermee wordt de indiening van de geolocatie of de volledige Gegevensreeks voor de b-Call weerhouden. Deze Voertuiginstellingen voor de b-Call zijn mogelijk niet beschikbaar in alle geografische gebieden.

 

Privacy-instellingen hebben geen invloed op de e-Call. Bijgevolg kunt u, vanwege het verplichte karakter van de e-Call-dienst, deze functie niet deactiveren in uw privacy-instellingen.

 

Voor alle markten zonder geconnecteerd navigatiesysteem:

Hoe kan ik de privacy-instellingen wijzigen?

 

U kunt de privacy-instellingen in de auto wijzigen door de zwarte serviceknop en de SOS-knop samen in te drukken gedurende minder dan 1 seconde. Als uw auto is uitgerust met een navigatiesysteem, kunt u de privacy-instellingen wijzigen in het instellingsmenu. Uitzonderingen op die regel zijn de Crossland X en de Grandland X gebouwd voor oktober 2019. In deze auto’s kunnen de privacy-instellingen niet worden gewijzigd via het instellingsmenu. Druk de zwarte serviceknop en de SOS-knop samen in.

 

Als u een Combo, Vivaro of Zafira Life met multimediasysteem hebt, kunt u de privacy-instellingen ook wijzigen via het instellingsmenu op het aanraakscherm.

 

Voor markten met geconnecteerd navigatiesysteem vanaf oktober 2019 ongeveer:

Hoe kan ik de privacy-instellingen wijzigen?

 

U kunt de privacy-instellingen in de auto wijzigen door de zwarte serviceknop en de SOS-knop samen in te drukken gedurende minder dan 1 seconde.  Als uw auto is uitgerust met een navigatiesysteem, kunt u de privacy-instellingen wijzigen in het instellingsmenu. Voor de navigatiesystemen in de Crossland X (alle) en Grandland X (gebouwd voor oktober 2019) met geactiveerde ‘Live Navigation’-services kunt u de privacy-instellingen wijzigen in het instellingsmenu. In andere gevallen geldt de werkwijze met de twee knoppen. 

 

Als u een Combo, Vivaro of Zafira Life met Multimediasysteem hebt, kunt u de privacy-instellingen ook wijzigen via het instellingsmenu op het aanraakscherm.

 

Traceert het voertuig mij en stuurt het gegevens om anderen te laten weten waar ik ben?

 

In een noodgeval stuurt de auto de wettelijk vereiste gegevensreeks met de locatie en de rijrichting van het voertuig naar het PSAP. Dit helpt uw leven te beschermen. Hetzelfde geldt voor de Breakdown Call: de gegevensreeks wordt automatisch naar het hulpcentrum verzonden. Om deze functionaliteit te waarborgen, functioneert de module voor Emergency Call en Breakdown Call zoals een mobiele telefoon met een simkaart die verbinding maakt met het cellulaire/telecommunicatienetwerk.

 

Welke gegevens worden verzonden?

 

Voor de Emergency Call wordt een minimumreeks van gegevens (‘Minimum Set of Data’) verzonden, die gestandaardiseerd is door een Europees Comité voor Normalisatie en de precieze locatie van het ongeval, de activeringsmodus (automatisch of manueel), het voertuigidentificatienummer, het voertuigtype, het type opslag van de voertuigaandrijving, een tijdstempel en de rijrichting bevat. Dit is vooral belangrijk op snelwegen met gescheiden rijstroken. Bij de pechoproep wordt ook aanvullende informatie over het voertuig verzonden, die waardevol is om het pechverhelpingsteam efficiënt hulp te laten verlenen.

 

Kan ik bepalen welke gegevens worden verzonden? 

 

Neen, u kunt niet bepalen wat de minimumreeks van gegevens voor de Emergency Call omvat, aangezien dit wettelijk bepaald en gestandaardiseerd is. Wanneer de nood- of pechoproep wordt geactiveerd, wordt de gegevensreeks automatisch verzonden zoals bepaald is voor beide gevallen. Buiten deze twee gegevensreeksen worden geen bijkomende of persoonsgegevens verzonden.

 

Hoe worden deze gegevens gebruikt?

 

De gegevens zullen worden gebruikt om de hulpverleningsdiensten of het pechverhelpingsteam te informeren over de positie en de status van de auto, zodat zij zo snel en efficiënt mogelijk te werk kunnen gaan. Uw gegevens worden niet doorgestuurd naar andere partijen.

AANKOOP EN KOSTEN

Hoe kan ik de functies Emergency Call en Breakdown Call van Opel/Vauxhall Connect verkrijgen?

U kunt de functies Emergency Call en Breakdown Call van Opel/Vauxhall Connect samen met uw voertuig aankopen. Ze zijn als optie verkrijgbaar.


Kan ik in mijn huidige auto over de functie Emergency Call of Breakdown Call beschikken?

Gepland wordt dat de functies Emergency Call en Breakdown Call beschikbaar zullen zijn op de Crossland X, Grandland X, Combo, Vivaro en Zafira Live vanaf mei 2019 en verkrijgbaar zullen zijn op alle toekomstige modellen. De SOS-nooddiensten in de huidige auto's maken deel uit van het OnStar-dienstenpakket. Alle OnStar-diensten stoppen op 31 december 2020.


Moet ik betalen voor de functie Emergency Call of Breakdown Call?

Er is geen aanvullende vergoeding vereist voor de Emergency Call of Breakdown Call. De kosten voor het telefoongesprek in geval van nood of pech zijn reeds gedekt in alle landen waar de dienst wordt aangeboden.


Wie betaalt de pechverhelping bij Roadside Assistance?

Als uw wagen nog binnen de dekkingsperiode en voorwaarden van Opel/Vauxhall Roadside Assistance valt, zal de adviseur gratis een professioneel pechverhelpingsteam naar uw locatie sturen. Als uw wagen buiten de Opel/Vauxhall Roadside-dekking valt, moet u mogelijk een bijdrage betalen aan de pechverhelpingsdienst.
In ieder geval hoeft u niet te betalen voor de telefoonoproep naar het hulpcentrum.


Waarom wordt de functie Emergency Call aangeboden als optie? Ik heb gelezen dat een noodoproepfunctie verplicht is op voertuigen vanaf april 2018.

De nieuwe EU-verordening verplicht een dienst voor noodoproepen in voertuigen die een nieuwe typegoedkeuring hebben gekregen na maart 2018. Als de typegoedkeuring van uw automodel verleend is vóór maart 2018, is de Emergency Call-functie niet wettelijk vereist.


Hoeveel kost de functie Emergency Call of Breakdown Call?

De betaling van de functies Emergency Call en Breakdown Call wordt gedekt door de optieprijs bij de voertuigaankoop. Er is geen aanvullende vergoeding vereist voor de functie Emergency Call of Breakdown Call.

AAN DE SLAG - INSTRUCTIE

Hoe ga ik aan de slag en activeer ik de functies Emergency Call en Breakdown Call voor mijn voertuig?

Bij de aankoop van uw voertuig moet u de Bepalingen & voorwaarden en de Privacyverklaring accepteren door ze te ondertekenen. Zodra uw auto wordt overhandigd, zijn de functies Emergency Call en Breakdown Call beschikbaar en kunnen ze worden gebruikt, zonder dat u verder nog iets hoeft te doen.


Moet ik registreren om over de functie Emergency Call of Breakdown Call te beschikken?

Neen, u hoeft niet te registreren voor de functie Emergency Call of Breakdown Call. Bij de aankoop van uw voertuig moet u de Bepalingen & voorwaarden en de Privacyverklaring accepteren door ze te ondertekenen.