Skip To Content
Opel Verzekering

Opel verzekeringen

De Opel verzekering is de beste manier om uw wagen te beschermen.


Bij Opel weten we dat u de beste omniumverzekering wilt die bij de kwaliteit van uw Opel past. Een verzekeringspolis die bij een ongeval garandeert dat uw auto wordt hersteld door opgeleide Opel  techniekers, met originele onderdelen van Opel en bij een Opel Erkend Hersteller.Burgerlijke aansprakelijkheid

 

De verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (BA), die in België wettelijk verplicht is, vormt de basisdekking van de autoverzekering en vergoedt in uw plaats de schade die de derde oploopt indien u aansprakelijk bent voor een ongeval.

 

Opel Verzekering vult deze dekking aan met:

 

Eerste hulp die herstelling ter plaatse aanbiedt of het slepen van uw voertuig naar uw Opel-garage en voortzetting van het traject tot uw bestemming of uw woonplaats. Het biedt ook een vervangwagenaan gedurende 3 dagen indien uw wagen niet onmiddellijk na een ongeval in België hersteld kan worden.

 

De dekking BOB, die bij een ongeval veroorzaakt door de BOB (degene op wie u een beroep doet om u naar huis te brengen na een avondje uit), zijn letselschade vergoedt (max. € 100.000) en, indien de verzekerde wagen wordt hersteld in een Opel-partnergarage ook (tot max. € 25.000 met een franchise van € 500) de herstellingen of de terugbetaling ervan ten laste neemt (volgens de marktwaarde op het ogenblik van het ongeval) in geval van totaal verlies.

 

De dekking EURO+, die bijstand verleent indien u gewond bent geraakt bij een ongeval (gedeeltelijk of volledig in recht) in de meeste West-Europese landen. EURO+ schiet de meeste verschuldigde bedragen voor en vergoedt het evaluatieverschil van uw letselschade, vaak minder hoog in het buitenland.

 

Het voordeel ‘Click for you’ dat, wanneer het toegekend is, verhindert dat de premie wordt verhoogd na een schadegeval in fout.

 

Een vervangwagen gedurende 3 dagen* volgend op het schadegeval, vermeerderd met feest- en weekenddagen.

 

* Dat aantal dagen kan onder bepaalde voorwaarden worden uitgebreid tot 30 dagen (zie 'Voordelen partnergarages')

 

Voordelen partnergarages

 

U bent gedekt door een omnium of een BA (bij een schadegeval zonder schuld) en bent betrokken bij een ongeval? Doe een beroep op een partnergarage en geniet talrijke voordelen:

 

1. Herstellingen volgens de regels van de kunst.

2. Een versnelde expertise, gratis schoonmaak en check-up.

3. Een korting van € 125 op het vaste eigen risico voor wagens.

4. Een vervangwagen:

a. Bij een ongeval: gedurende de hele duur van de herstellingen (max. 30 dagen).

b. In geval van totaalverlies: max. 30 dagen.

c. In geval van glasbreuk: max. 3 dagen.

5. De derde betaler: we betalen alle kosten rechtstreeks aan de partnergarage, met uitzondering van de eventuele franchise en de wettelijk terugvorderbare btw.

Die voordelen zijn van toepassing in België en binnen een straal van 30 km buiten onze grenzen.

 

Omnium

 

De omniumformule van Opel Verzekering is gebaseerd op de cataloguswaarde van uw wagen en dekt u in geval van:

• diefstal of poging tot diefstal

• glasbreuk

• brand

• schade veroorzaakt door natuurkrachten (storm, hagel ...) of botsing met dieren, inclusief schade veroorzaakt door knaagdieren

• materiële schade als gevolg van een ongeval, het transport van de wagen, vandalisme of kwaad opzet (met een franchise)

 

In geval van diefstal wordt u gedurende maximum 30 dagen een vervangwagen toegekend.

 

De waardegarantie van 3 jaar

Bij totaal verlies of diefstal biedt Opel Verzekering u de mogelijkheid om een nieuwe Opel te kiezen van dezelfde waarde als de verzekerde waarde die u ons hebt aangegeven voor de verzekerde wagen. Deze waardegarantie is geldig indien uw wagen op het ogenblik van het schadegeval minder dan drie jaar oud is. Indien u kiest voor een cashvergoeding zal een afschrijving worden toegepast op de verzekerde waarde van uw Opel op het ogenblik van de sluiting van uw verzekeringscontract.

 

Zonder zorgen wachten bij overname van de wagen

Indien uw Opel-verkooppunt uw huidige wagen overneemt, is deze ook gedekt in materiële schade, bij totaal verlies, ten bedrage van de overnameprijs die ermee overeengekomen was. Dit in afwachting van uw nieuwe Opel en voor zover deze in omnium gedekt is.

 

Een vaste franchise in geval van materiële schade

U kent het bedrag van de franchise die van bij de afsluiting van uw contract te uwen laste zou kunnen blijven.

Aarzel niet om uw wagen te laten herstellen bij een Opel partnergarage, dan geniet u een korting van € 125 op het bedrag van uw franchise.

Verkiest u de optie ’franchise materiële schade van € 0 bij het eerste schadegeval'? Uw franchise wordt dan teruggebracht naar € 0:

• In geval van herstellingen door een Opel partnergarage en indien de kostprijs van de herstellingen exclusief btw het bedrag van de vaste franchise overschrijdt

• in geval van totaal verlies

 

Omnium 24+

 

De formule omnium 24+ van Opel Verzekering is bestemd voor wagens tussen twee en vijf jaar oud en verzekert uw Opel optimaal op basis van de factuurwaarde ervan. Deze dekt u in geval van:

• diefstal of poging tot diefstal

• glasbreuk

• brand

• Schade veroorzaakt door natuurkrachten (storm, hagel …) of botsing met dieren, daarin begrepen schade veroorzaakt door knaagdieren (met een eigen risico)

• materiële schade als gevolg van een ongeval, het transport van de wagen, vandalisme of kwaad opzet

 

In geval van diefstal wordt u gedurende maximum 30 dagen een vervangwagen toegekend.

 

Een geruststellende schadevergoeding

Bij totaal verlies ontvangt u een schadevergoeding die overeenstemt met de waarde van uw wagen op het ogenblik van het schadegeval. Om deze te berekenen wordt de verzekerde waarde verlaagd met 1% per begonnen maand vanaf de aanvang van de dekking omnium 24+.

Bij economisch totaal verlies, dat wil zeggen indien de herstellingskosten van uw wagen hoger zijn dan de waarde ervan op het ogenblik van het schadegeval, hebt u de keuze tussen:

• een schadevergoeding berekend in totaal verlies of

• de mogelijkheid om uw wagen te laten herstellen bij een Opel partnergarage. In dat geval is het bedrag dat door Opel Verzekering ten laste wordt genomen voor de herstellingen gelijk aan de vergoeding in totaal verlies, vermeerderd met maximum 10% (met een plafond van € 1.000). Het eventuele saldo van de herstellingen blijft te uwen laste.

 

Een vaste franchise in materiële schade

U kent het bedrag van de franchise dat te uwen laste zou kunnen blijven van bij de afsluiting van uw contract. Geen onaangename verrassingen bij een schadegeval dus!

Aarzel niet om uw wagen te laten herstellen bij een Opel partnergarage, dan geniet u een korting van € 125 op het bedrag van uw franchise.

Verkiest u de optie ’franchise materiële schade van € 0 bij het eerste schadegeval'? Uw franchise wordt dan teruggebracht naar € 0:

• Bij herstelling door een Opel partnergarage en indien de kostprijs van de herstellingen exclusief btw het bedrag van de vaste franchise overschrijdt.

• Bij totaal verlies.

 

Mini-omnium

 

Uw Opel is niet meer nieuw en u wilt hem niet meer dekken tegen materiële schade. De formule mini-omnium dekt u in geval van:

• diefstal of poging tot diefstal

• glasbreuk

• brand

• schade veroorzaakt door natuurkrachten (storm, hagel …) of botsing met dieren, daarin begrepen schade veroorzaakt door knaagdieren.

 

In geval van diefstal wordt u gedurende maximum 30 dagen een vervangwagen toegekend.

 

Rechtsbijstand

 

Een ongeval leidt vaak tot onenigheid tussen de betrokken partijen. En dat eindigt niet zelden voor een rechtbank. De dekking rechtsbijstand is er om uw belangen zo goed mogelijk te verdedigen. Ze neemt de nodige stappen op zich voor de terugvordering van uw schade, uw strafrechtelijke verdediging … en de kosten voor uw gerechtelijke verdediging (advocaat-, expertise-, gerechtskosten. Boetes zijn uitgesloten).

 

Bescherming van de bestuurder

 

In tegenstelling tot de gangbare overtuiging is de bestuurder niet gedekt door zijn verzekering BA voor zijn eigen verwondingen in geval van ongeval, zelfs in fout. De factuur kan dan heel snel oplopen en alle kosten zijn te zijnen laste (medische kosten, inkomstenverlies, morele schadevergoeding, huishoudelijke ongeschiktheid …). Gelukkig zorgt de dekking bescherming van de bestuurder in alle omstandigheden voor gemoedsrust, met de tegemoetkoming die kan oplopen tot € 1.500.000 (per schadegeval). Zelfs wanneer u een wagen bestuurt voor privé-doeleinden die niet de uwe is of wanneer iemand anders met de uwe rijdt.

 

Assistance+

 

Wanneer u uw autoverzekering aanvult met de Assistance+ geniet u ons uitgebreid bijstandsnet, in België en in het buitenland, 24 uur per dag en 7 dagen per week. Deze dekking komt tegemoet in geval van:

• panne of verkeerde brandstof

• lekke band of klapbandvergeten, verloren of gestolen sleutels,

• ongeval

Aanvullend op de diensten van de 1ste Hulp, biedt ze bijstand met onder meer:

• de toekenning van een vervangingsvoertuig voor een uitgebreide periode;

• personenhulp in geval van overlijden, medische kosten, diefstal van documenten, vervroegde terugkeer uit het buitenland enz.

 

 

Wettelijke vermeldingen

1. Uitsluitingen/beperkingen

 

Belangrijke informatie voor wie de verzekering wil afsluiten

 

Elke dekking heeft haar beperkingen qua dekkingen, vergoedingsplafonds, eigen risico's en/of uitsluitingen. U vindt alle details in de algemene voorwaarden en in de productfiche.

 

De belangrijkste uitsluitingen van ons verzekeringsproduct zijn:

• Voor de burgerlijke aansprakelijkheid: letselschade van de aansprakelijke bestuurder, schade aan het verzekerde voertuig ...

• Voor de dekking materiële schade: schade als gevolg van een gebrekkig onderhoud van het voertuig …

• Voor de dekking rechtsbijstand: boetes als gevolg van een overtreding …

• In de meeste dekkingen: schade als gevolg van een opzettelijke daad van de verzekerde, een zware fout van de verzekerde (zoals dronkenschap of een weddenschap) .

 

Het verzekeringscontract wordt gesloten voor de duur van een jaar met mogelijkheid tot stilzwijgende verlenging. Opel Verzekering werd ontwikkeld door A.Belgium, een Belgische verzekeringsmaatschappij, en is onderworpen aan het Belgische recht.

 

2. Klachten

 

Ontevreden? Bij eventuele klachten kunt u een beroep doen op onze dienst Customer Protection (Troonplein 1 in 1000 Brussel). Indien de voorgestelde oplossing u niet schikt, kunt u zich richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeussquare 35 in 1000 Brussel (www.ombudsman.as).

 

3. Offertes

 

Wenst u meer informatie over ons verzekeringsaanbod of wilt u een offerte aanvragen? Bel gratis naar 0800/30.110. De Opel Verdelers en Herstellers geven graag meer informatie.

 

4. Algemene voorwaarden

Bekijk de algemene voorwaarden 2020.