REACH

Opel ondersteunt de onderliggende doelstellingen van REACH (Registratie, Evaluatie, Autorisatie en Beperking van Chemische Stoffen die in de EU worden geproduceerd of ingevoerd) – de belangrijkste verordening inzake de controle op chemische stoffen in de EU, die bedoeld is om het milieu en de gezondheid van mensen beter te beschermen tegen de mogelijke risico’s van chemische stoffen. Deze wet werd op 1 juni 2007 van kracht.

Volgens artikel 33 van REACH moeten fabrikanten van goederen, die een stof uit de kandidatenlijst bevatten in een concentratie van meer dan 0,1% gewichtsprocent, voldoende informatie aan de consument verstrekken om het veilige gebruik van dit product mogelijk te maken.

Dit stemt overeen met het engagement van Opel voor een verantwoordelijke productie, behandeling en gebruik van de voertuigen die we maken.