Skip To Content

Wettelijke vermeldingen

Deze website is gecreëerd en wordt beheerd door Stellantis Belux N.V. (hierna te noemen 'Opel').

Maatschappelijke zetel: Bourgetlaan 20, 1130 Brussel, België.

Ondernemingsnummer 0403.461.107, RPR Brussel.

 

Lees deze voorwaarden aandachtig door voordat u deze site gebruikt. Het gebruik van deze site geeft aan dat u deze voorwaarden accepteert, ongeacht of u ervoor kiest om u bij Opel te registreren. Gebruik deze site niet als u deze voorwaarden niet accepteert.

Algemene voorwaarden Opel België website

 

 


1. Intellectuele eigendom

Alle afbeeldingen van producten en alle materialen op de site zijn eigendom van Opel en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins opgeslagen, anders dan noodzakelijk om de pagina on-line te kunnen bekijken. Wel is het toegestaan Opel webpagina's af te drukken voor persoonlijk gebruik. Onverminderd het bovenstaande zal Opel bezoekers van haar website van tijd tot tijd in de gelegenheid stellen screensavers, wallpaper en andere materialen van de site te downloaden. Deze downloads kunnen onderworpen zijn aan de daarop toepasselijke voorwaarden van Opel.

 

2. Linken naar de Opel website

Indien u een link wenst aan te leggen naar deze site, dient u dit altijd naar de Opel Homepage te doen. De Opel website kan ook links bevatten naar websites van derden, zoals Mister Auto.

 

3. Juistheid van gegevens

Sommige op deze site geïllustreerde modellen, onderdelen en accessoires kunnen in detail verschillen van de werkelijke uitvoering. De afgebeelde kleuren kunnen slechts een gemiddelde indruk geven van de werkelijkheid en zijn mede afhankelijk van uw scherminstellingen. Afgebeelde extra's zijn tegen meerprijs leverbaar, tenzij anders vermeld. Bij de aankoop van accessoires dient rekening gehouden te worden met de regelgeving m.b.t. de technische specificaties en typegoedkeuringen. Raadpleeg steeds het gelijkvormigheidsattest voor aankoop of montage. De informatie op deze site is gebaseerd op de laatst bekende gegevens op het moment van lanceren van de site. Opel wijst echter alle aansprakelijkheid van de hand voor eventuele fouten. Opel behoudt zich tevens het recht voor te allen tijde prijswijzigingen door te voeren evenals de constructie en uitvoering van zijn producten te wijzigen zonder verplichting eerder geleverde producten dienovereenkomstig te veranderen. De Opel Distributeur of desgevallend de Erkend Hersteller verstrekt u gaarne inlichtingen.

 

4. Aansprakelijkheid

Opel is niet verantwoordelijk voor mogelijke virussen indien deze, ondanks controlemaatregelen, toch op de Opel website zouden voorkomen. Opel is evenmin verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van websites die met de Opel website zijn gelinked.

 

5. Gegevensbescherming

Opel respecteert de privacy van elke bezoeker aan deze site. Hierna wordt beschreven hoe Opel gegevens verzamelt en hoe die gegevens gebruikt worden.

 

5.1 Persoonsgegevens

Opel verzamelt geen persoonsgegevens tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt.

 

Indien de bezoeker zich opgeeft om via e-mail informatie te ontvangen, geeft een bezoeker Opel toestemming zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan in een bestand van Opel met het oog op een geautomatiseerd klantenbeheer en marktonderzoek. Bij elke e-mail communicatie zal de bezoeker de mogelijkheid geboden worden geen verdere informatie te ontvangen.

 

Indien de bezoeker zich opgeeft om informatie via post te ontvangen, beschikt hij over de keuze zijn gegevens enkel te laten verwerken voor de specifieke vraag of tevens in de toekomst verdere informatie te ontvangen. In dit laatste geval geeft een bezoeker Opel toestemming zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan in een bestand van Opel met het oog op een geautomatiseerd klantenbeheer en marktonderzoek.

 

De verstrekte gegevens kunnen worden doorgegeven aan de met Opel contractueel of vennootschapsrechterlijk verbonden ondernemingen. De bezoeker heeft recht op inzage en ev. correctie van de op u betrekking hebbende gegevens. U heeft ook het recht om u kosteloos te verzetten tegen verwerking van uw gegevens voor direct marketing doeleinden. U kunt uw aanvraag tot inzage, correctie of verzet richten tot de Data Privacy Officer van Stellantis Belux op onderstaand adres: Bourgetlaan 20, 1130 Brussel, België.


5.2 Automatisch vergaarde niet-persoonlijke identificatieinformatie

In sommige gevallen zal Opel gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals welke versie browser of computer operating system een bezoeker gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de Opel website gekomen bent.

 

5.3 Gegevens die wij op de harde schijf van uw computer kunnen plaatsen

Tijdens een bezoek aan de site kunnen zogenaamde 'cookies' op uw systeem geplaatst worden. Deze gegevens helpen ons de site beter af te stemmen op de wensen en voorkeuren van de bezoekers. Met de meeste Internet browsers kunt u 'cookies' van uw harde schrijf verwijderen, 'cookies' afwijzen of een waarschuwing ontvangen vooraleer een 'cookie' geïnstalleerd wordt. Raadpleeg de instructies of Help-functie van uw Internet browser voor verdere details.

 

6. Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbanken

De Belgische wetgeving is van toepassing op deze website en op onderhavige Algemene Voorwaarden. Ingeval van betwistingen zullen enkel de rechtbanken van Antwerpen bevoegd zijn.

 

Januari 2011