Skip To Content
Recycle

Op weg naar groenere straten

Recycleren voor het milieu

Het milieu is belangrijk voor ons. Daarom verbeteren we de efficiëntie van ons recyclageproces door producten te ontwikkelen met recyclage in het achterhoofd.

Opels strategie voor recyclagegericht design is een cruciaal onderdeel van onze productaansprakelijkheid. En ze is bedoeld om minder afval te genereren, niet alleen tijdens de productie maar ook aan het eind van de levensduur van een auto. Opels recyclagegericht design maakt deel uit van ons engagement voor het milieu en het behoud van kostbare materialen en energie.

MILIEUBEHEER VAN VOERTUIGEN OP HET EINDE VAN DE LEVENSDUUR (wrakken) 
 

Al bijna twintig jaar heeft het Opel-netwerk een organisatie opgezet die de inzameling en verwerking van afgedankte voertuigen (ELV’s) onder de best mogelijke milieuomstandigheden garandeert. ​

 

Vanaf 2024 biedt Opel de laatste eigenaar twee opties voor de verwerking van zijn afgedankte voertuig: ​

 • Zijn afgedankte voertuig (ELV) kan worden overgedragen aan een Opel-verkooppunt bij aankoop van een nieuw of gebruikt voertuig. Het verkooppunt Opel wordt dan eigenaar van het voertuig en zal alle formaliteiten voor de verwerking ervan voor zijn rekening nemen. ​

 • Of, via een partnerschap heeft Opel een ELV-terugnameaanbod ontwikkeld waarmee elke voertuigeigenaar online rechtstreeks een aanvraag kan indienen bij een recyclageprofessional. De eigenaar kan zo een gratis (*) ophaling van zijn ELV bij hem thuis aanvragen. In sommige gevallen kan de eigenaar zelfs een terugkoop worden aangeboden. ​

 

Wat het scenario ook is, Opel vertrouwt op een netwerk van recyclageprofessionals door het hele land. Deze professionals kunnen je autowrakken inzamelen en verwerken in volledige overeenstemming met de milieuwetgeving.​

(*) in overeenstemming met de wettelijke voorwaarden die onderaan de pagina worden beschreven. De eigenaar van de ELV heeft ook de optie om het voertuig zelf naar het dichtstbijzijnde partner ELV Center te brengen

Recyclagegericht design

Maakt recycleren zoveel gemakkelijker

Wat productontwikkeling betreft, is de recyclagestrategie van Opel gebaseerd op twee pijlers:

 

 • Recyclagegericht design
 • Ontwikkeling en toepassing van materiaalcycli tijdens de productie van voertuigen.

Geïntegreerde productaansprakelijkheid

Ontwikkeling

 • Analyse van de levenscyclus 
 • Duurzame materiaalselectie

 

Productie

 • Gebruik van gerecycleerde materialen (recyclaten)

 

Gebruik

 • Afvalverwerking bij dealerbedrijf (afvalbeheer)
 • Reserve-onderdelen

 

Terugwinning

 • Terugwinning van voertuigen
 • Saneren en voorbehandelen
 • Europese autowrakkenrichtlijn 

 

 

 

Toon meer Toon Minder

Elementen van recyclagegericht design

 • duurzame materiaalkeuze 
 • ontwerp voor sanering 
 • ontwerp voor voorbehandeling 

Opel heeft een lange traditie in het gebruik van gerecycleerde materialen, zogenaamde recyclaten. Tot nu toe is het gebruik van recyclaten altijd blijven toenemen. Meer dan 230 soorten gerecycleerde kunststof zijn geschikt en goedgekeurd voor gebruik in de productie. In technisch opzicht worden heel wat inspanningen geleverd om de hoeveelheid recyclaten die worden gebruikt te verhogen.

 

Recyclaten moeten aan dezelfde technische vereisten voldoen als nieuwe materialen. Gerecycleerde materialen genieten de voorkeur wanneer de prijs van het onderdeel niet toeneemt. De kwaliteit mag nooit in het gedrang komen. Ons recyclageteam doet er alles aan om naast de prestatienormen, niet alleen de tastbare en zichtbare kwaliteit te garanderen, maar ook de mechanische en thermische duurzaamheid.

 

Dankzij de hoge kwaliteit van onze gerecycleerde materialen kunnen ze zowel voor zichtbare als voor verborgen onderdelen van Opels worden gebruikt. 

Opel Insignia: gebruik van gerecycleerde materialen

De gemarkeerde onderdelen kunnen worden vervaardigd van gerecycleerde materialen

RECYCLAGE VAN JE AFGEDANKTE VOERTUIG

Het recycleren van een auto bestaat uit 6 stappen. ​

STAP 1: VERZOEK TOT INZAMELING VAN DE ELV 

De laatste eigenaar van het afgedankte voertuig vraagt op de website www.valorauto.com aan om het voertuig te verwerken voor vernietiging. Hij heeft de keuze tussen ophaling van zijn voertuig door een erkende professional of hij brengt zijn voertuig zelf naar een Opel partner ELV-verwerkingscentrum. 

STAP 2: INZAMELING EN ADMINISTRATIEVE PROCEDURES 

Na controle van de staat van het voertuig geeft het partner-ELV-centrum de administratieve certificaten af die nodig zijn om de vernietiging van het voertuig te garanderen. Opel vertrouwt op de dienst VALORAUTO voor het afhandelen van alle administratieve procedures, inclusief de uitschrijving van het voertuig bij Febelauto om de eigenaar definitief van elke aansprakelijkheid te ontslaan. 

STAP 3: VOORBEHANDELING EN VERWIJDERING VAN VERONTREINIGENDE STOFFEN​

De batterij (inclusief de tractiebatterij van geëlektrificeerde voertuigen) en de banden worden verwijderd. De airbags worden geneutraliseerd. Onze partner verwijdert vervolgens de resterende brandstof en andere vloeistoffen uit het voertuig: motorolie, transmissieolie, rem- en koelvloeistoffen en koelmiddel uit het airconditioningsysteem. Deze vervuilende afvalstoffen worden gerecycleerd binnen hun respectieve verwerkingskanalen. 

STAP 4: ONTMANTELING VOOR HERGEBRUIK ​

In de volgende fase worden mechanische of carrosserieonderdelen en elektrische of elektronische onderdelen gedemonteerd voor hergebruik. Materialen zoals kunststoffen en metalen worden in dit stadium ook gerecupereerd voor recyclage.

STAP 5: SHREDDEREN EN SORTEREN ​

De gedepollueerde karkassen worden naar een shredder gestuurd, die ze versnippert tot stukjes van een paar vierkante centimeter. De resten worden opnieuw versnipperd en in diverse etappes verder gesorteerd met behulp van geautomatiseerde processen (magneten, wervelstroom, flotatie, enz.) die de fysieke eigenschappen van het materiaal gebruiken om ze te scheiden. 

STAP 6: RECYCLAGE EN TERUGWINNING 

Na het sorteren worden de materiaalfracties gerecycleerd tot secundaire grondstoffen die terug ingezet worden bij de productie van nieuwe of voor energieterugwinning (cementfabrieken, stadsverwarmingscentrales, elektriciteitscentrales, enz.) Dit industriële proces maakt het mogelijk om meer dan 95% van het gewicht van een voertuig te hergebruiken, te recycleren en terug te winnen, waardoor het aandeel eindresidu's dat vervolgens naar gespecialiseerde stortplaatsen gaat, sterk wordt verminderd. 

INRUILSERVICE

Hoe kan je ervoor zorgen dat je voertuig zo goed mogelijk wordt gerecycleerd? ​

We willen ervoor zorgen dat je afgedankte voertuig op een milieuvriendelijke manier wordt gerecycleerd. Daarom werkt Opel samen met SUSTAINera VALORAUTO, dat beschikt over een netwerk van ELV Centra die voldoen aan alle wettelijke vereisten, zodat meer dan 95% van je voertuig wordt gerecycleerd. ​

Opel en SUSTAINera VALORAUTO garanderen alle administratieve procedures tot aan de uitschrijving van het voertuig bij Febelauto. Een kopie van alle officiële documenten wordt je toegestuurd aan het einde van het proces, samen met de beloofde betaling indien de offerte hierin voorzag.​

 

Bovendien vertrek je met de zekerheid dat je oude auto op de meest milieuvriendelijke manier wordt vernietigd.​

 

Om van deze dienst gebruik te maken, moet de eigenaar van een Opel voertuig dat op het einde van zijn levensduur is, inloggen op www.valorauto.com om de ophaling van zijn wagen aan te vragen. ​

In alle gevallen neemt SUSTAINera VALORAUTO je voertuig terug voor vernietiging. Deze dienst kan aanleiding geven tot uitbetaling en is gratis indien de ELV :​

 
 • volledig is​
 • enkel-auto-gerelateerd afval bevat  ​
 • tot 9 zitplaatsen heeft of een lichte bedrijfswagen is met een maximumgewicht van 3,5 ton ​
 • vergezeld gaat van de nodige administratieve documenten

 

Vind je dichtstbijzijnde Opel-terugnamepartner