Skip To Content
Skip To Content

Privacyverklaring

Uw persoonsgegevens zullen als volgt door ons, Opel Automobile GmbH, Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim am Main, Duitsland, als verwerkingsverantwoordelijke worden verwerkt ten behoeve van dossierbeheer en/of om een vraag van u te beantwoorden:

 

De gegevensverwerking gebeurt op grond van Art. 6 (1) a) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR) indien u daar toestemming voor verleent en/of op grond van Art. 6 (1) b) van de AVG bij klantvragen.  

 

Als verwerkingsverantwoordelijke verwerken we voor bovenstaande doeleinden de volgende gegevenselementen samen met de gegevens die u verstrekt in verband met uw dossier en/of vraag:

 

Voornaam, naam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer (vast en mobiel), geslacht, adres op sociale media, postadres (straatnaam, postcode en stad) en respectievelijk het voertuigidentificatienummer en kentekennummer van uw Opel-/Vauxhall-voertuig

 

Bovenstaande gegevens zullen tot 6 jaar worden bewaard bij klantdossiers en -vragen en 15 jaar in geval van juridische kwesties.

 

Wanneer dit vereist is om uw dossier te beheren en/of uw vraag te beantwoorden, delen we bovenstaande gegevens voor bovenstaande doeleinden met het verantwoordelijke National Support Center (NSC) en/of de verantwoordelijke Opel-partner in kwestie.

 

Ten behoeve van beheersondersteuning delen we bovenstaande persoonsgegevens met de respectieve dienstverleners die worden ingeschakeld. In het bijzonder delen we uw gegevens voor bewaring met onze ICT-leverancier GM Holdings LLC, met maatschappelijke zetel te 27211 Centerville Road, New Castle County, Wilmington, Delaware, Verenigde Staten, die zijn hoofdkwartier heeft te 300 Renaissance Center, P.O. Box 400, Detroit, Michigan, VSA, en die gevestigd is buiten de EER en dus in een land zonder passend niveau van gegevensbescherming. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie, maar er zijn wel geschikte beveiligingen voorzien, in de vorm van de respectievelijke Modelcontractbepalingen van de EU. Om een kopie van deze clausules aan te vragen, verstuurt u een e-mail naar privacyrights@opel.com.

 

In het bijzonder delen we de volgende persoonsgegevens voor de vermelde doeleinden met de volgende dienstverleners:

 

Voornaam, naam en e-mailadres om klanttevredenheidsonderzoek uit te voeren indien u daar toestemming voor verleent: INTERSOFT CEE SRL, MOLNAR JANOS 13 bl 4 sc A app 7, Brasov, Roemenië. 

 

Privacyverklaring

Uw persoonsgegevens zullen worden verwerkt voor dossierbeheer en/of om uw verzoek te beheren, te verwerken en te beantwoorden en – indien van toepassing – indien u toestemming hebt gegeven voor marktonderzoek en consumentenenquêtes, om feedback te ontvangen met betrekking tot onze diensten en opname van telefoongesprekken voor kwaliteitsdoeleinden door Stellantis SA, 2-10 Boulevard de l’Europe, 78 300 Poissy, Frankrijk, als verwerkingsverantwoordelijke, en wel als volgt:

 

De gegevensverwerking gebeurt op grond van Art. 6 (1) 1 a) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR) indien u daar toestemming voor verleent en/of op grond van Art. 6 (1) 1 b) van de AVG bij klantverzoeken.  

 

Als verwerkingsverantwoordelijke verwerken wij uw persoonsgegevens op de volgende manier:  

Gegevens verplichte gegevens worden aangeduid met een *

Doeleinde(n)

1. Naam*, familienaam*, e-mailadres en/of postadres (straatnaam, postcode en plaats)*, telefoonnummer (thuis en/of mobiel)*, aanhef*, dossiernummer*, adres van sociale media, voertuigidentificatienummer (VIN) en/of nummerplaat van uw Vauxhall-voertuig, de door u verstrekte informatie over uw dossier en/of verzoek*

Dossierbeheer om uw verzoek te beheren, te verwerken en te beantwoorden

2. Familienaam*, e-mailadres*, dossiernummer*, indien van toepassing mobiel nummer*, aanhef*

Marktonderzoek en consumentenenquêtes om feedback te ontvangen met betrekking tot onze diensten en kwaliteit

3. Indien van toepassing: opnames van telefoongesprekken (uw stem)

Opleiding en/of kwaliteitsdoeleinden

 

De hierboven opgesomde gegevenselementen die met een * zijn gemarkeerd, zijn verplicht en vereist om uw verzoek te beantwoorden. Daarom bent u verplicht de gegevens aan te leveren. Als u de gegevens niet verschaft, kunnen we uw verzoek niet inwilligen.

 

Bovenstaande gegevens in artikel 1 zullen tot 6 jaar worden bewaard bij klantdossiers en -verzoeken en 15 jaar in geval van juridische kwesties. De gegevens in artikel 2 zullen 21 dagen worden bewaard.

Gegevens in artikel 3: opnames van telefoongesprekken zullen niet langer dan 90 dagen worden bewaard, tenzij er sprake is van voortdurende dossierbetrokkenheid. In dat geval kan het opgenomen telefoongesprek tot 90 dagen na afsluiting van het dossier worden opgeslagen. 

 

 

Ontvangers
We verstrekken uw persoonsgegevens voor onderstaande doeleinden aan de volgende ontvangers:

 

Gegevens

Doeleinde(n)

Ontvanger(s)

Naam*, familienaam*, e-mailadres en/of postadres (straatnaam, postcode en plaats)*, telefoonnummer (thuis en/of mobiel)*, aanhef*, dossiernummer*, adres van sociale media, voertuigidentificatienummer (VIN) en/of nummerplaat van uw Vauxhall-voertuig, de door u verstrekte informatie over uw dossier en/of verzoek*, indien van toepassing: opname van telefoongesprekken (uw stem)

Dossierbeheer om uw verzoek te beheren, te verwerken en te beantwoorden,

opleiding en/of kwaliteitsdoeleinden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beheer en verwerking van financieringsaanvraag – Private Lease

De respectieve verantwoordelijke NSC van Stellantis van het land en – indien van toepassing – uw geselecteerde verdeler.

 

De bovenstaande ontvangers verstrekken uw persoonsgegevens aan de respectieve ingeschakelde verwerkers (leveranciers van IT-, marktonderzoek- en marketingdiensten) ter ondersteuning van het beheer van de vermelde doeleinden.

 

In het bijzonder verstrekken wij uw persoonsgegevens aan de volgende dienstverlener

Salesforce EMEA Limited, Village 9, Floor 26 Salesforce Tower, 110 Bishopsgate, London, EC2N 4AY, Verenigd Koninkrijk, dat gevestigd is buiten de Europese Economische Ruimte (EER) en dus in een land zonder adequaat niveau van gegevensbescherming. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie, maar er zijn wel passende beveiligingen voorzien in de vorm van de respectievelijke bindende bedrijfsvoorschriften (BCR’s). Volg deze link om een kopie te verkrijgen: https://www.salesforce.com/content/dam/web/en_us/www/documents/legal/misc/Salesforce-Processor-BCR.pdf

 

Sitel, Earlsdon Park, First Floor 53-55 Butts Road, Coventry, Coventry CV1 3BH, Verenigd Koninkrijk[SJ1] , dat gevestigd is buiten de Europese Economische Ruimte (EER) en dus in een land zonder adequaat niveau van gegevensbescherming. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie, maar er zijn wel geschikte beveiligingen voorzien, in de vorm van modelcontractbepalingen van de EU. Om een kopie van deze bepalingen aan te vragen, stuurt u een e-mail naar privacyrights@stellantis.com

Majorel, Brasov Business Park, 1 Ionescu Crum Street, 500445, Brasov, Roemenië

 

Genesys, 65 rue Camille Desmoulins 92130 Issy les Moulineaux France

 

Arval Belgium N.V., Ikaroslaan 99, 1930, Zaventem, RPM Brussels

Naam*, familienaam*, e-mailadres en postadres

 

Cadeaudienst in sommige speciale gevallen

Simply Thank You, Richmond Court, Morton Road, Darlington, DL1 4PT, Verenigd Koninkrijk

Indien van toepassing: Naam*, familienaam*, e-mailadres*, dossiernummer*, indien van toepassing mobiel nummer*, aanhef*

Klantentevredenheidsonderzoek

INTERSOFT CEE SRL, MOLNAR JANOS 13 bl 4 sc A app 7, Brasov, Roemenië

 

Uw rechten

Als betrokkene hebt u het recht om uw gegevens te raadplegen, te corrigeren, te wissen (recht op vergetelheid), het recht op beperking van de verwerking, het recht op gegevensoverdraagbaarheid, het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens over u, en dat conform Art. 6 (1) e) of f) van de AVG (GDPR) of waar de persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van direct marketing conform de toepasselijke wetgeving.

 

Opgelet: bovenstaande rechten zijn wettelijk vastgelegd en moeten slechts in bepaalde omstandigheden door ons worden vervuld.

 

Als u de bovenvermelde rechten wenst uit te oefenen, dient u contact met ons op te nemen via e-mail op: privacyrights@stellantis.com.

  

Uw persoonsgegevens kunnen te allen tijde worden bijgewerkt door ons als verwerkingsverantwoordelijke (bv. om uw adres te wijzigen).

 

Om uw recht om een klacht in te dienen uit te oefenen (Art. 77 van de AVG), kunt u contact opnemen met verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit.

 

Recht om uw toestemming in te trekken

U hebt het recht om te allen tijde uw toestemming in te trekken. Daarvoor stuurt u een e-mail naar: privacyrights@stellantis.com. De intrekking van uw toestemming zal geen gevolgen hebben voor de wettigheid van de verwerking op basis van uw toestemming vóór uw intrekking.

 

Contact met ons opnemen

Stellantis SA, 2-10 Boulevard de l'Europe, 78300 Poissy, de namen van de directieleden zijn hier te vinden: https://www.stellantis.com/en/company/about-us

Contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming

Stellantis SA, Data Protection Officer, Case Courrier YT238, 2-10 Boulevard de l'Europe, 78300 Poissy

Versie: juli 2020

 [SJ1]In case of Brexit