REACH

Opel ondersteunt de onderliggende doelstellingen van REACH   ( R egistratie, E valuatie, A utorisatie en Beperking van C hemische Stoffen die in de EU worden geproduceerd of ingevoerd) –  de belangrijkste verordening inzake de controle op chemische stoffen in de EU, die bedoeld is om het milieu en de gezondheid van mensen beter te beschermen tegen de mogelijke risico’s van chemische stoffen. Deze wet werd op 1 juni 2007 van kracht.