PRIVACYVERKLARING

Uw persoonsgegevens zullen als volgt door ons, Opel Automobile GmbH, Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim am Main, Duitsland, als verwerkingsverantwoordelijke worden verwerkt ten behoeve van dossierbeheer en/of om een vraag van u te beantwoorden:

 

De gegevensverwerking gebeurt op grond van Art. 6 (1) a) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR) indien u daar toestemming voor verleent en/of op grond van Art. 6 (1) b) van de AVG bij klantvragen.  

 

Als verwerkingsverantwoordelijke verwerken we voor bovenstaande doeleinden de volgende gegevenselementen samen met de gegevens die u verstrekt in verband met uw dossier en/of vraag:

 

Voornaam, naam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer (vast en mobiel), geslacht, adres op sociale media, postadres (straatnaam, postcode en stad) en respectievelijk het voertuigidentificatienummer en kentekennummer van uw Opel-/Vauxhall-voertuig

 

Bovenstaande gegevens zullen tot 6 jaar worden bewaard bij klantdossiers en -vragen en 15 jaar in geval van juridische kwesties.

 

Wanneer dit vereist is om uw dossier te beheren en/of uw vraag te beantwoorden, delen we bovenstaande gegevens voor bovenstaande doeleinden met het verantwoordelijke National Support Center (NSC) en/of de verantwoordelijke Opel-partner in kwestie.

 

Ten behoeve van beheersondersteuning delen we bovenstaande persoonsgegevens met de respectieve dienstverleners die worden ingeschakeld. In het bijzonder delen we uw gegevens voor bewaring met onze ICT-leverancier GM Holdings LLC, met maatschappelijke zetel te 27211 Centerville Road, New Castle County, Wilmington, Delaware, Verenigde Staten, die zijn hoofdkwartier heeft te 300 Renaissance Center, P.O. Box 400, Detroit, Michigan, VSA, en die gevestigd is buiten de EER en dus in een land zonder passend niveau van gegevensbescherming. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie, maar er zijn wel geschikte beveiligingen voorzien, in de vorm van de respectievelijke Modelcontractbepalingen van de EU. Om een kopie van deze clausules aan te vragen, verstuurt u een e-mail naar privacyrights@opel.com.

 

In het bijzonder delen we de volgende persoonsgegevens voor de vermelde doeleinden met de volgende dienstverleners:

 

Voornaam, naam en e-mailadres om klanttevredenheidsonderzoek uit te voeren indien u daar toestemming voor verleent: INTERSOFT CEE SRL, MOLNAR JANOS 13 bl 4 sc A app 7, Brasov, Roemenië. 

 

Uw rechten.

Als betrokkene hebt u het recht om uw gegevens te raadplegen, te corrigeren, te wissen (recht op vergetelheid), het recht op beperking van de verwerking, het recht op gegevensoverdraagbaarheid, het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens over u, en dat conform Art. 6 (1) e) of f) van de AVG (GDPR) of waar de persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van direct marketing conform de toepasselijke wetgeving.

 

Opgelet: de bovenvermelde rechten zijn wettelijk vastgelegd en moeten mogelijk slechts in bepaalde omstandigheden door ons worden vervuld.

 

Als u de bovenvermelde rechten wenst uit te oefenen, dient u contact met ons op te nemen via e-mail op: privacyrights@opel.com of een brief te sturen naar:

Opel Automobile GmbH

DSGVO

IPC C1-99

D-65423 Rüsselsheim am Main

Uw persoonsgegevens kunnen te allen tijde worden bijgewerkt door ons als verwerkingsverantwoordelijke (bv. om uw adres te wijzigen).

Om uw recht om een klacht in te dienen uit te oefenen (Art. 77 van de AVG), kunt u contact opnemen met de bevoegde Gegevensbeschermingsautoriteit van het land waarin u zich bevindt. Voor België is dit

Gegevensbeschermingautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35
contact(at)apd-gba.be

 

Perscontacten

Franstalige pers: Sarah Boulerhcha

+32 (0)2 274 48 08 of +32 (0)473 851 597

Nederlandstalige pers: Caroline De Geest

+32 (0)2 274 48 58 of +32 (0)476 781 404

communication(at)apd-gba.be

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/contact

Recht om uw toestemming in te trekken.

U hebt het recht om te allen tijde uw toestemming in te trekken. Daarvoor stuurt u een e-mail naar:

customer.care.belux@opel.com. De intrekking van uw toestemming zal geen gevolgen hebben voor de wettigheid van de verwerking op basis van uw toestemming vóór uw intrekking.

 

Contact met ons opnemen

Opel Automobile GmbH, Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim am Main, Duitsland, telefoon: +49 (0)6142 - 911 9800, e-mail: kontakt@opel-infoservice.de, de namen van de leden van het management vindt u hier: http://www.opel.de/tools/impressum.html
Functionaris voor gegevensbescherming:

Post: Opel Automobile GmbH, Datenschutzbeauftragter, Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim am Main, Duitsland

E-mail: Datenschutz@opel.com