Skip To Content
Recycle

Op weg naar groenere straten

Recycleren voor het milieu

Het milieu is belangrijk voor ons. Daarom verbeteren we de efficiëntie van ons recyclageproces door producten te ontwikkelen met recyclage in het achterhoofd.

Opels strategie voor recyclagegericht design is een cruciaal onderdeel van onze productaansprakelijkheid. En ze is bedoeld om minder afval te genereren, niet alleen tijdens de productie maar ook aan het eind van de levensduur van een auto. Opels recyclagegericht design maakt deel uit van ons engagement voor het milieu en het behoud van kostbare materialen en energie.

Recyclagegericht design

Maakt recycleren zoveel gemakkelijker

Wat productontwikkeling betreft, is de recyclagestrategie van Opel gebaseerd op twee pijlers:

 

 • Recyclagegericht design
 • Ontwikkeling en toepassing van materiaalcycli tijdens de productie van voertuigen.

Geïntegreerde productaansprakelijkheid

Ontwikkeling

 • Analyse van de levenscyclus 
 • Duurzame materiaalselectie

 

Productie

 • Gebruik van gerecycleerde materialen (recyclaten)

 

Gebruik

 • Afvalverwerking bij dealerbedrijf (afvalbeheer)
 • Reserve-onderdelen

 

Terugwinning

 • Terugwinning van voertuigen
 • Saneren en voorbehandelen
 • Europese autowrakkenrichtlijn 

 

 

 

Toon meer Toon Minder

Elementen van recyclagegericht design

 • duurzame materiaalkeuze 
 • ontwerp voor sanering 
 • ontwerp voor voorbehandeling 

Opel heeft een lange traditie in het gebruik van gerecycleerde materialen, zogenaamde recyclaten. Tot nu toe is het gebruik van recyclaten altijd blijven toenemen. Meer dan 230 soorten gerecycleerde kunststof zijn geschikt en goedgekeurd voor gebruik in de productie. In technisch opzicht worden heel wat inspanningen geleverd om de hoeveelheid recyclaten die worden gebruikt te verhogen.

 

Recyclaten moeten aan dezelfde technische vereisten voldoen als nieuwe materialen. Gerecycleerde materialen genieten de voorkeur wanneer de prijs van het onderdeel niet toeneemt. De kwaliteit mag nooit in het gedrang komen. Ons recyclageteam doet er alles aan om naast de prestatienormen, niet alleen de tastbare en zichtbare kwaliteit te garanderen, maar ook de mechanische en thermische duurzaamheid.

 

Dankzij de hoge kwaliteit van onze gerecycleerde materialen kunnen ze zowel voor zichtbare als voor verborgen onderdelen van Opels worden gebruikt. 

Opel Insignia: gebruik van gerecycleerde materialen

De gemarkeerde onderdelen kunnen worden vervaardigd van gerecycleerde materialen

Terugwinningsconcept

Voor uw Opel aan het eind van zijn levensduur

Levering

De laatste eigenaar levert het voertuig af bij een van onze gecontracteerde slopers. Na controle van het voertuig levert de sloper het vereiste Certificaat van Vernietiging af.

Voorbehandeling en sanering 

Eerst wordt de batterij verwijderd en worden de airbags geneutraliseerd. Vervolgens haalt de sloper alle brandstoffen en andere vloeistoffen uit de wagen. Dit omvat de motorolie, transmissieolie, remvloeistof en koelvloeistoffen van de airco.

Ontmanteling

De volgende stap is het ontmantelen van de onderdelen en systemen om ze te gebruiken als tweedehandse onderdelen of als basis voor gereviseerde onderdelen. Als dat economisch haalbaar is, worden materialen zoals kunststof of glas verwijderd voor recyclage.

Opslag

Milieugevaarlijke materialen worden opgeslagen en later doorgestuurd naar speciale bedrijven voor hergebruik of verwerking.

Shredder

De voorbehandelde wagens worden door een gehaald die de wagens in stukken maalt en de output sorteert in verschillende fracties voor verdere recyclage of hergebruik.

Post-Shredder Technology (PST)

De materiaalfracties uit de shredder worden verder verwerkt met verschillende technologieën (magneet, wervelstroom, flotatie) om materiaalfracties te bekomen die gebruikt kunnen worden als waardevolle secundaire grondstoffen.

Recycleren / Hergebruiken / Storten

Materiaalfracties uit de shredder en uit PST-fabrieken kunnen worden gerecycleerd (bv. ter vervanging van steenkool in hoogovens, als drainagemiddel voor rioolslib) of hergebruikt in de cementindustrie. Dit proces zorgt voor een hergebruik van 95% van de wagen en vermindert drastisch de hoeveelheid afval dat op stortplaatsen belandt.

Recyclagegericht design

Recycleer uw opel

Via ons terugnameproces voor voertuigen aan het eind van hun levensduur

We hebben altijd al ons best gedaan om milieuvriendelijk te werken, maar recycleren is niet langer een keuze - het is nu wettelijk verplicht. Dit recyclage-initiatief verplicht autoconstructeurs om minder afval te genereren bij de productie van auto’s en aan het eind van de levensduur van hun auto’s.

 

Sinds 1 januari 2007 kunnen eigenaars hun afgedankte Opel inleveren bij een van de contractpartners van Opel. Deze terugname is gratis, maar enkel onder bepaalde voorwaarden (zie hieronder).

 

We willen ervoor zorgen dat uw afgedankte auto op een milieuvriendelijke manier wordt gerecycleerd. We zorgen er dan ook voor dat al onze terugnamelocaties aan de wettelijke eisen van de ELV-wet voldoen, door ze te laten certificeren door onafhankelijke experts. Al onze terugnamepartners, alle processen en de documentatie van alle inkomende en uitgaande materiaalstromen worden opgevolgd door onze recyclage-experts.

Uw afgedankte Opel wordt enkel gratis teruggenomen indien:

 • Het voertuig maximaal 9 zitplaatsen telt of een lichte vrachtwagen tot 3,5 ton is 
 • Het voertuig het laatst was ingeschreven in de EU
 • Er geen essentiële onderdelen of componenten ontbreken 
 • Het voertuig geen afval bevat dat vreemd is aan de wagen 
 • De originele documenten overhandigd werden met het voertuig

 

Na het inleveren van uw oude wagen, zal de sloper u een Certificaat van Vernietiging bezorgen dat u nodig heeft om uw wagen uit te schrijven. Zo kunt u gerust zijn dat uw oude wagen op de meest milieuvriendelijke manier wordt verwerkt.

 

Vind uw dichtstbijzijnde Opel-terugnamepartner