Info

OPEL NIEUWS

FISCALITEIT

Als werkgever moet je rekening houden met een steeds veranderend fiscaal landschap. Hierbij een overzicht:

- CO2-bijdrage: Stelt u een bedrijfswagen ter beschikking aan uw medewerkers? Dan moet u een CO2-bijdrage betalen. Die bijdrage wordt ieder jaar geïndexeerd. De berekening vanaf 1 januari 2019 ziet er als volgt uit:
Diesel [((CO2 x 9 EUR)-600)/12] x 1,2950
Benzine [((CO2 x 9 EUR)-768)/12] x 1,2950
LPG* & CNG [((CO2 x 9 EUR)-990)/12] x 1,2950
Elektrische & Hybride Wagens 20,83 x 1,2950 = 26,97 EUR

*LET OP! de originele CO2-waarde van de benzinewagen wordt gebruikt, de waarde vóór de montage van de LPG-installatie dus.

In 2019 is het minimumbedrag vastgesteld op 26,97 euro, een bedrag dat sowieso geldt voor alle elektrische wagens en voertuigen op waterstof.

- Fiscale aftrekbaarheid: U kunt een deel van de autokosten fiscaal aftrekken van de belastingen. Ook hier is alles afhankelijk van het type brandstof en de CO2-uitstoot.
Diesel Benzine Aftrekpercentage
0 tot 60 gram 0 tot 60 gram
100%
61 tot 105 gram 61 tot 105 gram
90%
106 tot 115 gram
106 tot 125 gram
80%
116 tot 145 gram
126 tot 155 gram
75%
146 tot 170 gram
156 tot 180 gram
70%
171 tot 195 gram
181 tot 205 gram
60%
>195 gram
>205 gram
50%

Voor wagens met een CO2-uitstoot van 0 gram (elektrische wagens) is er een aftrekbeperking van 120%.

 

Uitzondering: vrije beroepen en zelfstandigen die belast worden via de personenbelasting vallen buiten dit toepassingsgebied. De fiscale aftrekbaarheid blijft op 75% ongeacht de CO2 uitstoot.

 

Vanaf 2020 zal deze aftrekbaarheid wijzigen. De aftrekbaarheid kan dan berekend worden met de formule: 120% - (0,5% x coëfficiënt x aantal gram CO2 per km).

 

Þ     maximum aftrek: 100%

Þ     minimum aftrek: 50%.

Þ     coëfficiënt is afhankelijk van het type motor: diesel = 1; andere brandstoffen = 0,95; aardgas = 0,90